Člověk v tísni: Jeden svět na školách

Rizika kyberprostoru 

Prodloužení doby pobytu v online prostředí s sebou zákonitě přináší zvýšenou míru řady rizik a nástrah, které se v prostřední internetu v nemalé míře vyskytují (nenávistné projevy na internetu, kyberšikana, závislost, nebo třeba zneužití intimních fotografií). Nejste si v této oblasti sami jistí? I přesto se nemusíte bát uvedené téma otevřít: naprosto u každého filmu totiž najdete informační texty (pdf “Otázky a odpovědi”), které Vás do problematiky snadno uvedou a pomohou Vám připravit se na případné otázky studentů.   
 

Sociální sítě a internet

Vaši žáci a studenti jsou na sociálních sítích jako doma, využívají je ke komunikaci, získávání a sdílení informací i zábavě. V těchto dnech jsou často jejich jediným spojením se světem. Kdy jindy než teď budovat ve studentech povědomí o tom, jak fungují platformy Facebook nebo Instagram, jaká data o nás sbírají, jaké celospolečenské problémy s sebou rozmach sociálních sítí přináší nebo do jaké míry ovlivňuje život (nejen) dnešních teenagerů. V nabídce lekcí z této sekce najdete hned několik skutečných příběhů oblíbených influencerů, které Vaše studenty bezpochyby zaujmou.
 

Fake news a dezinformace 

Vývoj posledních měsíců akcentoval potřebu řešit problematiku fake news a dezinformací, které jsou turbulentně šířeny online prostorem. Negativní celospolečenské dopady dezinformací souvisejících s onemocněním covid-19 nebo očkováním proti němu nyní neblaze pociťujeme v reálném životě. Dezinformace přitom obvykle nevznikají jen tak, ale jsou vytvářeny a šířeny záměrně a systematicky. Jaké jsou motivace jejich tvůrců? Využijte k otevření těchto důležitých témat naše audiovizuální lekce, nebo si zdarma objednejte populární a veskrze aktuální metodickou příručku Dezinformační dezinfekce.
 

Mediální vzdělávání pro 1. stupeň ZŠ

Pravidla chování během online vyučovací hodiny už mají i ti nejmenší “prvostupňoví” žáci zažité. Ví, kdy si vypnout nebo zapnout mikrofon, jak požádat o slovo, umí identifikovat spam ve skupinovém chatu, vytisknout si nebo odevzdat úkol, dokáží na dálku koordinovat týmovou práci, znají konkrétní nástroje pro sdílení informací… Jak s nimi ale otevřít složitější, komplexnější a do určité míry abstraktní témata jako je například online závislost nebo kyberšikana, k nimž jim zatím chybí základní terminologická výbava? Vyzkoušejte animovaný seriál pro nejmenší žáky V digitálním světě. Stále je možné objednat si k němu zdarma i metodickou příručku V digitálním světě.  
 

Webináře: Seznam se s médii

Společnost Seznam.cz dlouhodobě podporuje rozvoj mediálního vzdělávání v ČR. Mezi řadu aktivit, kterým se v této oblasti věnuje, patří i kurzy Seznam se s médii vedené Michalem Kaderkou. Právě teď máte možnost přihlásit se na aktuálně vypsané workshopy na období březen – květen. Pokud byste se během hodiny a půl rádi dozvěděli více například o klamavých praktikách reklamy, sociálních sítích, dezinformacích, vlastnících médií, vzniku zpravodajství ad., neváhejte se přihlásit.
 
Připravujeme: