Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK)

Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s. (CDK) je obecně prospěšná společnost zaměřená na vzdělávací, analytickou a kulturní činnost. Působí od roku 1993 a navazuje na některé starší iniciativy související s rozvojem nezávislých aktivit a vydáváním samizdatových časopisů před listopadem 1989.

Hlavním cílem je přispívat k rozvoji demokratické politické kultury v České republice. Zaměřujeme se na prosazování a posilování komunikace mezi politickou a kulturní sférou a na rozvíjení a podporu tradičních hodnot západní civilizace. Zvláštní důraz klademe na výzkum otázek spojených s  fungováním ČR v rámci evropských struktur a na studium aktuálních procesů vývoje Evropské unie. Ve společensko-politické oblasti se hlásíme ke konzervativně-liberálním ideovým pozicím, v náboženských otázkách preferujeme otevřený, ekumenický přístup. Poskytujeme veřejnosti tyto obecně prospěšné služby:

  • základní a aplikovaný výzkum v oblasti demokracie, kultury a náboženství
  • pořádání přednášek, seminářů a konferencí, pořádání „letních škol“
  • vydavatelská a nakladatelská činnost v oblasti humanitních a společenských věd, umění, kultury a náboženství

CDK vydává dvouměsíčník Kontexty – časopis pro kulturu a společnost, který navazuje na tradici filosofických, politicko-filosofických, společenských, kulturních a literárních textů časopisů Střední Evropa (brněnská verze), Proglas a Revue Politika.

E-mail:
WWW: www.cdk.cz
Telefon: +420 545 213 862