Centrum pro lidská práva a demokracii

Centrum pro lidská práva a demokracii (Czech Centre for Human Rights and Democracy) je akademický spolek zaměřující se na nestranný odborný výzkum témat spojených s ochranou lidských práv.

Centrum se liší jak od institucí z nevládního prostředí, tak od vládních úřadů fungujících v této oblasti. Centrum představuje nezávislou akademickou instituci, která lidská práva sleduje z odborného sociálněvědního a mezinárodněprávního pohledu.

Centrum patří mezi odborná akademická centra, která sledují ochranu lidských práv, pomáhají rozvíjet demokratické hodnoty a existují ve většině členských států Evropské unie. V některých zemích, jako je například Rakousko, působí dokonce více takových nezávislých univerzitních center.

Tematické sekce

Centrum se zabývá celým spektrem ochrany lidských práv. Zvláštní pozornost však věnuje následujícím tematickým oblastem:

  1. Mezinárodní trestní spravedlnost
  2. Evropský systém ochrany lidských práv
  3. Mezinárodní politika, byznys a lidská práva
  4. Česká republika a lidská práva

Činnost Centra

  • Vydávání pravidelného měsíčního online časopisu o lidských právech: Bulletin lidských práv
  • Vydávání čtvrtletního online časopisu ve spolupráci s univerzitními lidskoprávními centry z Polska, Maďarska a Slovenska: V4 Human Rights Review (anglicky)
  • Vydávání krátkých článků na aktuální lidskoprávní témata: Blog Centra
  • Pořádání konferencí, odborných seminářů, přednášek a diskuzí: Akce
  • Každoroční vydávání anglického online bulletinu o dění v ČR: Czech Republic Human Rights Review
  • Zpracování odborných studií: Publikace

Centrum spolupracuje s akademickými institucemi (Fakulta sociálních studií MU, Právnická fakulta MU), i organizacemi z právní praxe, jako jsou nevládní organizace, veřejný ochránce práv (ombudsman) nebo justice (Nejvyšší správní soud ČR, Ústavní soud ČR). 

Centrum je členem Asociace lidskoprávních institucí (Association of Human Rights Institutes). AHRI je mezinárodní asociace, která sdružuje přední výzkumné instituce zabývající se lidskými právy.

E-mail: info@centrumlidskaprava.cz
WWW: www.centrumlidskaprava.cz