CASLA Institute Prague

CASLA INSTITUTE PRAGUE byl založen v roce 2007. Nahradil organizaci “Center for Studies and Analysis for Latin America (CAS LA)”, který byl původně součástí dnes již neexistujícího Institutu Respekt. V roce 2014 se CASLA Institut stal neziskovou organizací (ops).

Hlavní náplní CASLA Institute je studium Latinské Ameriky v České republice, realizace aktivit na podporu rozvoje demokracie a lidských práv, pořádání konferencí, debat, seminářů a dalších obdobných setkání zaměřených na problematiku týkající se regionu Latinské Ameriky, zejména na politická, ekonomická a kulturní témata. Tyto aktivity směřuje Institut nejen na odbornou veřejnost, ale také na instituce, media, diplomaty, politiky a studenty. Dále poskytují členové Institutu analýzy rozličných témat týkajících se posilování demokracie, vládu práva, či využívání prostředků umožňujících ekonomický, sociální a institucionální rozvoj, a rozvoj lidských práv v Latinské Americe.

CASLA Institute jako celek, stejně tak jako jeho jednotlivý členové a kolegové samostatně, se zaměřují na aktivní komunikaci v rámci mezinárodních setkání a konferencí, televizních a rozhlasových vysílání, rozhovorů, a dalších výstupů v médiích.

Cílem CASLA Institutu je sdílet s mladými reformátory Latinské Ameriky ty nejhodnotnější poznatky, zkušenosti a lekce z demokratické a ekonomické transformace v post-komunistické Evropě.

Informace a záznamy o minulých i aktuálních aktivitách jsou ke shlédnutí na sociálních sítích, především na stránkách FB a Youtube.

E-mail:
WWW: http://caslainstitute.org/
Telefon: +420 602 187 459