Čeští a ukrajinští experti učí studenty rozkrývat lživé zprávy

Kritický přístup k informacím chce AMO ve spolupráci s ukrajinskými partnery podporovat i v Česku. „V cyklu seminářů chceme pokračovat i letos. V České republice bychom se chtěli zaměřit na studenty pedagogických fakult, protože právě oni pak mají za úkol vést žáky k mediální gramotnosti,“ podotkla. AMO plánuje, že se zaměří na regiony. V Praze je podle Vágnerové dost příležitostí se o politické propagandě a záměrném dezinformování dozvědět.

Více informací najdete na http://www.amo.cz/cs/posileni-verejne-kontroly-v-ukrajinskych-regionech/cesti-a-ukrajinsti-experti-uci-studenty-rozkryvat-lzive-zpravy/