Centrum pro lidská práva: Bulletin

Centrum pro lidská práva Vám přináší nový bulletin.

V bulletinu naleznete:

– rozhovorem s Pavlem Zemanem, který se za Českou republiku uchází o pozici soudce Mezinárodního trestního soudu v Haagu

– článek na téma ruské agrese vůči Ukrajině a na jejím území páchaným zločinům, který se zaměřuje na to, jak ukrajinské orgány zločiny vyšetřují, ale také na postup Mezinárodního trestního soudu a vnitrostátní vyšetřování v jednotlivých státech

– stanovisko generální advokátky Soudního dvora EU, podle které sexuální orientace nesmí být důvodem pro neuzavření smlouvy s osobou samostatně výdělečně činnou

– Příspěvek upozorňující na dlouholeté porušování práv pracovníků podílejících se na
výstavbě sportovišť

– rozsudek Evropského soudu pro lidská práva proti České republice, v rámci kterého shledal porušení a vyjádřil se k pravidlům obsazování senátů v rámci kárného řízení ve věcech soudců, státních zástupců a exekutorů, které probíhá před Nejvyšším správním soudem.

Celý Bulletin ke stažení zde.