Cena Homo Homini

Cena Homo Homini, jíž společnost Člověk v tísni každoročně uděluje osobám, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv, letos putuje vězněnému čínskému disidentovi Liou Siao-po a symbolicky i všem signatářům Charty 2008.

Důvodem pro udělení ocenění Homo Homini panu Liou Siao-po je jeho komplexní přístup k prosazování lidských práv a statečnost, s níž více než třicet let bojuje za svobodu projevu.

Liou Siao-po patří k předním čínským intelektuálům a osobnostem čínských prodemokratických hnutí, které proti neustávající perzekuci ze strany orgánů státní moci staví dialog a nenásilné řešení konfliktů. V prosinci minulého roku byl Liou Siao-po zadržen a převezen na neznámé místo, kde je bez řádného soudu či obvinění držen dodnes. Stalo se tak dva dny před 60. výročím přijetí Všeobecné deklarace lidských práv. V den výročí vydala skupina čínských disidentů dokument Charta 2008, jehož je Siao-po spoluautorem a signatářem.

Charta 2008 je přímou pokračovatelkou české Charty 77, jejíž étos a hodnoty aplikuje na čínské prostředí. Stejně jako Charta 77 žádá po vládě dodržování jejích vlastních zákonů a požaduje reformu politických institucí a ústavních svobod, které jsou nutným základem pro vytvoření svobodné a otevřené společnosti.

Více zde.