CDK: Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017

Vydána kniha Otto EiblaMiloš Gregora a kol.

Publikace autorského kolektivu z Katedry politologie a Mezinárodního po­lito­logického ústavu FSS MU nabízí analýzu událostí, které těmto volbám předcházely a které je provázely. Své ohlédnutí autoři začínají připomenutím milníků, které v politickém životě byly určující v období 2013–2017. Po této úvodní rekapitulaci už svoji pozornost soustředí na volby a s nimi spojené charakteristiky. Postupně analyzují samotné volební výsledky, kandidátní listiny a volební programy. Nezapomínají samozřejmě ani na volební kampaně, jimž je věnována podstatná část knihy. V samotném závěru kniha nabízí pohled do alternativních realit a odpovídá na otázku, jak by složení Poslanecké sněmovny vypadalo, kdyby byl užit jiný volební systém či pravidla pro rozdělování mandátů. Více informací o této a dalších aktuálních publikacích naleznete na webu CDK.