CDK představuje nové knižní tituly

KNIŽNÍ NOVINKY CDK

Udo Di Fabio
KULTURA SVOBODY
http://www.cdk.cz/knihy/315/kultura-svobody/
Kniha soudce německého Spolkového ústavního soudu a profesora veřejného
práva na Univerzitě v Bonnu Uda Di Fabio hovoří o základních konstantách
západního civilizačního okruhu – především o historicky nejúspěšnější
kultuře, která však začíná projevovat známky únavy a ztráty vitality.

Peter Burke
VARIETY KULTURNÍCH DĚJIN
http://www.cdk.cz/knihy/201/variety-kulturnich-dejin/
Knihu britského historika Petera Burka Variety kulturních dějin vytvářejí
dvě základní analytické linie. V první v nich autor zkoumá historii a
identitu oboru, přičemž se nevyhýbá ožehavým otázkám, které historiografii
přinesla moderní a zejména postmoderní doba.

Hynek Fajmon, Kateřina Hloušková (eds.)
KONEC SOUŽITÍ ČECHŮ A NĚMCŮ V ČESKOSLOVENSKU
(Sborník k 60. výročí ukončení II. světové války)
http://www.cdk.cz/knihy/185/konec-souziti-cechu-a-nemcu-v-ceskoslovensku/
Ani 60 let nedokázalo zacelit všechny bolesti a pocity křivdy, jež
způsobil dosud nejhorší konflikt v dějinách lidstva. Stín druhé světové
války a událostí, které ji bezprostředně následovaly, Evropu neopustil,
naopak je stálou připomínkou chronického pocitu nespravedlnosti,
pramenícího z neochoty vyslechnout…

Noël O’Sullivan
FAŠISMUS
http://www.cdk.cz/knihy/121/fasismus/
Kniha Noëla O’Sullivana je určena každému, kdo chce pochopit skutečnou
podstatu jednoho z nejpodivnějších a nejděsivějších fenoménů 20. století –
fašismu. Díky svému netypickému (až překvapivému) přístupu patří mezi
nejlepší práce, které byly o tomto tématu napsány, a do jisté míry se již
stala ve svém…

Více na http://www.cdk.cz/knihy/