CALL FOR PAPERS: Jak by měla vypadat nová architektura azylové a migrační politiky EU?

AMO společně s Institutem aktivního občanství za podpory pražské kanceláře Heinrich-Böll-Stiftung vyhlašují soutěž, která by měla přinést návrhy, jak by měla vypadat nová architektura evropské azylové a migrační politiky.

Co nás k tomu vede?

  • bezradnost českých i evropských politiků v přístupu k uprchlické krizi
  • silácká hesla bránící skutečné debatě
  • mnoho etických i praktických výzev, která s sebou uprchlictví přináší

Co je naším cílem?

Dát hlas novým a neotřelým nápadům, které v uprchlické debatě dosud příliš nezazněly, nebo umožnit rozpracování stávajících politik EU do funkční a udržitelné podoby.

Na jaké otázky by měly výstupy odpovědět?

Jak by měla vypadat komplexní reformovaná evropská migrační a azylová politika v létě 2017?

Co by mělo být jejím prvotním cílem: zabezpečit dodržování právních závazků států EU a zefektivnit zabezpečování práva na azyl? Zajistit vnitřní svobodu pohybu? Dlouhodobě omezit a regulovat příchody uprchlíků a migrantů? Zajistit solidární rozdělení azylantů mezi evropské státy?

Jakými finančními a institucionálními prostředky zajistit tyto cíle? Měla by se migrační a azylová politika harmonizovat? Měly by některé její aspekty případně být delegovány na evropské agentury? Které pravomoci by nejlépe vykonala společná agentura EU? Ochranu vnějších hranic, záchranné práce ve Středozemí, nebo i azylová řízení a přerozdělování žadatelů o azyl? Jak by měly tyto programy být financovány?

aký budoucí vývoj by měla nebo mohla azylová a migrační politika předjímat? Měla by se EU aktivně snažit o pomoc v domovských zemích uprchlíků? Jak? Jaká míra a forma externalizace při řešení tzv. uprchlické krize je z hlediska práv uprchlíků přijatelná a účinná z politického a bezpečnostního hlediska?

Jak by se do evropské migrační a azylové politiky měla zapojit Česká republika?

Jak se mohu zúčastnit?

Cílíme na jednotlivce nebo dvojice autorů bez ohledu na věk, oblast studia či zaměstnavatele. V první řadě formulujte své nápady ve 2-stránkovém abstraktu v češtině nebo angličtině, který pošlete Zoře Hesové na adresu .

Text by měl obsahovat následující:

a) cíle vašich návrhů

b) principy, na nichž stojí

c) instituce a procesy, které bude třeba zapojit

Odborná komise vybere čtyři nejpropracovanější a nejinovativnější. Jejich autoři či autorky poté napíší policy paper v rozsahu 10-15 stran, jehož odevzdání odměníme částkou 8 000,- korun. Autoři a autorky budou moci své návrhy představit na veřejné akci, kde se je pokusí v moderované diskuzi obhájit. Tyto čtyři policy papery budou následně publikovány.

Čím jsou návrhy omezeny?

Zajímají nás návrhy proveditelné v současném právním a institucionálním rámci. Předložené nápady by tak měly být možné procedurálně do roka a do dne prosadit na úrovni EU. Vyřazeny budou návrhy ve zjevném rozporu s mezinárodním právem. Lze předložit i texty, které byly již v určité formě publikovány. Je ale nezbytné tuto skutečnost uvést.

Jaký je harmonogram akce?

23.6. 2016   Termín pro odevzdání abstraktů

30.6. 2016   Výběr čtyř vítězných návrhů odbornou komisí

15.8. 2016   Odevzdání vypracovaných policy paperů

září 2016    Veřejná prezentace a debata v Praze