Bulletin lidských práv březen 2022

Klimatická konference v Glasgow: na zásadní změnu stále čekáme

Nové vydání Bulletinu začínáme obsahem klimatické konference COP26 v Glasgow. Jednalo se o převratnou událost, nebo spíše o přehlídku špičkových politiků? Tomáš Münzberger nám přiblíží obsah dílčích dohod a nastíní kroky do budoucna.

Čas změn a loučení – závěr roku 2021 v Benátské komisi

Navazujeme zprávou z Benátské komise, která se věnuje mimo jiné obsahu dvou podzimních jednání. Na těch se projednávalo například slovenské stanovisko týkající se zásad právního státu, ale také maďarské stanovisko hodnotící zákaz diskuzí o genderové identitě a sexuální orientaci ve veřejném prostoru.

Univerzální jurisdikce v akci: Francie soudí genocidu ve Rwandě, Německo genocidu jezídů

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost informuje Matyáš Dvořák o nejnovějších případech řešených v Evropě na základě univerzální jurisdikce. Francouzský případ se týkal genocidy ve Rwandě, v Německu řešený novější případ pak genocidy jezídů.

ESLP: Dánsko vyhoštěním osobyse schizofrenií neporušilo zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení

Eliška Andrš z evropské sekce přibližuje rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, podle kterého Dánsko vyhoštěním osoby se schizofrenií neporušilo zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení.

Prezidentské volby v Hondurasu: Jak si povede první žena v čele státu?

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva se Michaela Kučerová zaměřuje na Honduras, do jehož čela byla zvolena Xiomara Castro. Kdo je první honduraská prezidentka a jaké směřování země prosazuje?

Volby 2021: první test nového modelu; Výroční zpráva BIS: Co dělají
teroristé během lockdownu?

Kateřina Ochodková z české sekce se zaměřuje na to, jak se projevil nový volební systém, kterým jsme v říjnu volili do Poslanecké sněmovny. Marie Gavendová poté představuje výroční zprávu BIS diskutující aktuální hrozby pro Českou republiku.

Toto i předchozí vydání bulletinu, stejně jako pozvánky na odborné akce lze najít na stránkách Centra www.centrumlidskaprava.cz, kde naleznete také položku Blog s dalšími zajímavými články. Iva Turanová se zde například věnuje svobodě na internetu během uplynulého roku.