Bulletin Arcidiecézní charity Praha – prosinec 2019

Vychází nový bulletin Arcidiecézní charity Praha. Dočtete se v něm mimo jiné:

Jaké budou Vánoce v našich sociálních službách

Otevřeli jsme zimní noclehárnu Krátce pro 130 lidí bez domova

Připravujeme 20. Tříkrálovou sbírku

Vánoční dárek pro Českou nemocnici v Ugandě: přístroj k záchraně životů novorozenců

Užitečná pomoc 

Darujte jako vánoční dárek vzdělání

Předešlá čísla najdete na stránce www.praha.charita.cz/onas/bulletin

Více informací o Arcidiecézní charitě Praha najdete na www.praha.charita.cz.
Sledujte nás také na www.facebook.com/praha.charita a www.instagram.com/charitapraha.

Informace o České nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě najdete na www.nemocniceuganda.cz, kde se také můžete přihlásit k odběru novinek.