Bulletin Arcidiecézní charity Praha

Milí přátelé,

listopadový Bulletin je poděkováním za 26. benefiční koncert, který se uskutečnil na konci října v Obecním domě. Děkujeme za vaši účast, za krásnou atmosféru i za finanční podporu věnovanou pacientům České nemocnice v Ugandě. Děkujeme moderátorům, účinkujícím i Obecnímu domu za poskytnutí nádherných prostor Smetanovy síně.

V Bulletinu se věnujeme i Domovu pro seniory kardinála Berana, který prochází modernizací, letošní úspěšné Národní potravinové sbírce, představíme vám dvě nadané studentky z programu Adopce na dálku® a mnoho dalšího.

Budeme rádi, když Bulletin pošlete i vašim přátelům či známým, které by mohl jeho obsah zajímat.

S přáním všeho dobrého,

Ing. Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha

Bulletin v PDF si můžete stáhnout zde.

Předešlá čísla najdete na stránce www.praha.charita.cz/onas/bulletin

Více informací o Arcidiecézní charitě Praha najdete na www.praha.charita.cz nebo na www.facebook.com/praha.charitaInformace o České nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě najdete na www.nemocniceuganda.cz, kde se také můžete přihlásit k odběru novinek.