Bulletin Arcidiecézní charity Praha

Milí přátelé,

speciální, rozšířené vydání Bulletinu právě vychází. Najdete v něm tradičně naši pozvánku na slavnostní benefiční koncert ve Smetanově síni Obecního domu, který se uskuteční 31. října od 19 hodin. Společně s vámi chceme podpořit Českou nemocnici v Ugandě a také věnovat vzpomínku kardinálu Miloslavu Vlkovi. Právě v době, kdy stál v čele naší arcidiecéze, jsme zakládali tradici benefičních koncertů, otevírali Českou nemocnici v Ugandě a řadu dalších projektů.

Ve spolupráci se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK a Pražským filharmonickým sborem jsme pro vás připravili vrcholné Mozartovo dílo – Requiem. Koncertem nás bude provázet Marek Eben.

Vstupenky na 26. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha jsou již v prodeji, a to na webových stránkách www.praha.charita.cz/akce/26-beneficni-koncert.

Těšíme se na setkání s vámi,

Ing. Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha


Bulletin v PDF si můžete stáhnout zde.

Předešlá čísla najdete na stránce www.praha.charita.cz/onas/bulletin

Více informací o Arcidiecézní charitě Praha najdete na www.praha.charita.cz nebo na www.facebook.com/praha.charitaInformace o České nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě najdete na www.nemocniceuganda.cz, kde se také můžete přihlásit k odběru novinek.