Bulletin Arcidiecézní charity Praha

Milí přátelé,

„Naše děti slaví úspěch,“ dočtete se na titulní straně červnového Bulletinu. Zpráva vyzdvihuje sportovní úspěchy čtyř indických chlapců z programu Adopce na dálku®. Úspěch slaví ale i tisíce dalších dětí, které dokončily díky vaší podpoře studium a nyní nacházejí dobré pracovní uplatnění.

Rádi bychom šanci na lepší perspektivu v životě dali co nejvíce dětem. Adopce na dálku® se osvědčily jako účinná forma podpory. Víte-li o někom z Vašich přátel či známých, kdo by mohl pomoci, řekněte mu o nás. Můžete třeba jen přeposlat tento Bulletin. Možná, že tím pomůžete dalšímu chlapci nebo dívce ke vzdělání.

Děkujeme za Vaši podporu a přejeme Vám a Vašim blízkým krásné léto,

Ing. Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha

Bulletin v PDF si můžete stáhnout zde.
Předešlá čísla najdete na stránce www.praha.charita.cz/onas/bulletin
Více informací o Arcidiecézní charitě Praha najdete na www.praha.charita.cz nebo na www.facebook.com/praha.charita. Informace o České nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě najdete na www.nemocniceuganda.cz, kde se také můžete přihlásit k odběru novinek.