Bulletin Arcidiecézní charity Praha

Milí přátelé,

z Indie, Ugandy, Zambie i Běloruska dostáváme dopisy s poděkováním za to, jak naše pomoc změnila životy mnoha mladým lidem. Díky vzdělání našli práci a mohou se postarat o sebe a své rodiny. Obzvlášť nás potěšilo svědectví dárců, kteří se vydali do Indie a napsali nám, co na místě viděli a prožili. Na stránkách Bulletinu se o tom můžete dočíst i vy.

„Do nebe si vezmeme jen to, oč se rozdělíme s druhými,“ řekl papež František. Děkujeme, že s námi pomáháte, a přejeme vám, ať vám dobré skutky přináší co nejvíc radosti.

Ing. Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha


Bulletin v PDF si můžete stáhnout zde. 

Předešlá čísla najdete na stránce www.praha.charita.cz/onas/bulletin

Více informací o Arcidiecézní charitě Praha najdete na www.praha.charita.cz
Sledujte nás také na www.facebook.com/praha.charita a www.instagram.com/charitapraha.

Informace o České nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě najdete na www.nemocniceuganda.cz, kde se také můžete přihlásit k odběru novinek.