Bulletin Arcidiecézní charity Praha

Milí přátelé,

posíláme vám nové vydání Bulletinu spolu s pozvánkou na Společenský večer a ples Charity, který se uskuteční v pátek 1. března v hotelu Belvedere v Praze 7.

V Bulletinu se dočtete o tom, jak může váš půst pomáhat potřebným, a jak se Česká nemocnice v Ugandě snaží zachovat péči dostupnou nejchudším pacientům. Sdílíme příběhy několika dětí, kterým jste pomohli v programu Adopce na dálku®. Spojuje je vděčnost za podporu, díky níž mohli tito mladí lidé z Indie, Ugandy a Zambie získat vzdělání.

S přáním všeho dobrého,

Ing. Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha

Bulletin v PDF si můžete stáhnout zde.

Předešlá čísla najdete na stránce www.praha.charita.cz/onas/bulletin

Více informací o Arcidiecézní charitě Praha najdete na www.praha.charita.cz
Sledujte nás také na www.facebook.com/praha.charita a www.instagram.com/charitapraha.

Informace o České nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě najdete na www.nemocniceuganda.cz, kde se také můžete přihlásit k odběru novinek.