Bulletin Arcidiecézní charity Praha

Milí přátelé,

je tu pro vás nové vydání Bulletinu s aktualitami z charitních sociálních služeb i rozvojových projektů v zahraničí. Působnost naší Charity je široká. Pomáháme seniorům, lidem na okraji společnosti, podporujeme děti z rozvojových zemí ve vzdělání, abych zmínil některé naše aktivity. Věřím, že si v dnešním Bulletinu každý z vás vybere téma, které ho zajímá. Mohl by to být příběh Gifta ze Zambie. Můžete shlédnout i jeho videopozdrav na naší facebookové stránce: www.facebook.com/praha.charita

Děkujeme za vaši podporu. 
S přáním všeho dobrého,

Ing. Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha

Bulletin v PDF si můžete stáhnout zde. 

Předešlá čísla najdete na stránce www.praha.charita.cz/onas/bulletin

Více informací o Arcidiecézní charitě Praha najdete na www.praha.charita.cz
Sledujte nás také na www.facebook.com/praha.charita a www.instagram.com/charitapraha.

Informace o České nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě najdete na www.nemocniceuganda.cz, kde se také můžete přihlásit k odběru novinek.