Barmská sekce společnosti Člověk v tísni si Vás dovolujeme požádat o pomoc v petiční kampani za propuštění politických vězňů v Barmě.

Barmská sekce společnosti Člověk v tísni si Vás dovolujeme požádat o pomoc v petiční kampani za propuštění politických vězňů v Barmě.Barma = vezeni

Cílem je udržet Barmu a vážné porušování lidských práv v zemi jako prioritní zájem OSN a zvýšit všeobecné povědomí o této zemi u široké veřejnosti.

Petice je celosvětová a snaží se nasbírat 888.888 podpisů do 24. května 2009, kdy bude předána generálnímu tajemníkovi OSN Ban Ki-munovi.
Petice ho žádá, aby se osobně zasadil o propuštění barmských politických vězňů, včetně vězněné vůdkyně opozice Aun Schan Su Ťij. Počet podpisů symbolizuje 8.8.1988, den, kdy barmská junta potlačila největší barmské prodemokratické povstání a zabila více než 3000 lidí.

Od 13. března, kdy byla kampaň za propuštění politických vězňů spuštěna, se po celém světě nasbíralo přes 200.000 podpisů. V současné době se petiční akce účastní 175 neziskových organizací ve 25 státech a podporují jí i některé celebrity, poslanci, zájmové a odborové organizace.

Informace k situaci v Barmě a situaci politických vězňů naleznete v přiloženém dokumentu.

Petici je možné podepsat přímo na webových stránkách společnosti Člověk v tísni na následujícímodkazu.