Arcidiecézní Charita Praha vyhlašuje sbírku na pomoc Bělorusku

Arcidiecézní charita Praha připravuje v souvislosti s novou situací v Bělorusku další projekty pomoci. Navazuje tak na 17letou spolupráci s  místními charitními partnery ve městech Vitebsk, Minsk, Mogilev, Grodno, Lyntupy a Braslav. 

„Nyní je přes naši Charitu podporováno více než 400 chudých rodin. Současná situace však vyžaduje rozšíření pomoci i na další osoby a rodiny, které se nově ocitly v  tíživé situaci,“ říká Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha.

Arcidiecézní charita Praha zřizuje pro tento účel celonárodní veřejnou sbírku (účet 749994/5500). Její výtěžek podpoří:

  • osoby, které se ocitají v sociálně nebo zdravotně nepříznivé situaci
  • rozvojové, humanitární a  demokratizační projekty
  • vzdělávání a  posilování struktur místních neziskových organizací a organizací občanské společnosti

„Finanční prostředky budou směřovány k  našim partnerským organizacím, které budou následně hradit přímou pomoc potřebným lidem a provozní, mzdové a  investiční náklady související s výše uvedenými formami pomoci,“ upřesňuje Jaroslav Němec.

Arcidiecézní charita Praha spolu s Mons. Václavem Malým, Aniou Vybíralovou a  dalšími osobnostmi zakládá česko-běloruský spolek (Spolek Česko 89 + Bělorusko 20), který umožní aktivně vstoupit do problematiky i dalším lidem.

O sbírce a dalších aktivitách se dozvíte v novém Bulletinu Arcidiecézní charity Praha.