Arcidiecézní charita Praha: vychází nový bulletin

V novém bulletinu najdete mimo jiné tyto články:

Pomohli jsme 1750 indickým rodinám

Pandemie covid-19 tvrdě zasáhla Indii, zemi, která je desetitisícům českých dárců blízká díky programu Adopce na dálku® . „Čelíme nejen krizi zdravotní, ale zároveň krizi humanitární,“říká sestra Maria Goretti z Indie. „Adoptovaným“ dětem a  jejich rodinám, které přišly o příjmy, jsme poslali mimořádnou finanční pomoc ve výši 35 000 USD (890 tis. Kč).

„Adoptovaní“ studenti i jejich rodiče pomáhají komunitám

Školy téměř po celém světě jsou zavřené kvůli prevenci šíření koronaviru. Studenti zůstávají doma. Někteří se rozhodli pomáhat. Ani „adoptovaní“ studenti nejsou výjimkou.

Pomoc potřebným přichází díky nasazení ředitelky dobrovolnice

Farní charita M n i c h ov i ce ještě před dvěma lety vůbec neexistovala. Dnes už o  ní v  regionu dobře vědí starostové, úředníci na obecních úřadech, členové sociálních komisí, ale zejména spousta lidí, kteří jsou navíc ochotní jejím prostřednictvím pomáhat svým sousedům.

Celé číslo bulletinu si můžete přečíst zde.