Arcidiecézní charita Praha pomáhá v době koronaviru

Arcidiecézní charita Praha spolu s místními Charitami pokračuje i během nouzového stavu v pomoci nejpotřebnějším lidem v naší zemi. V azylových domech a v domovech pro seniory a lidi s postižením pečuje o stovky těch, kteří jsou koronavirovou epidemií nejohroženější. Nadále pomáhají i charitní terénní služby. V nich přes 200 pečovatelek a 50 zdravotních sester každý den vyráží do domácností seniorů a nemocných. Charita nadále pomáhá tisícům lidí bez domova; více než 600 z nich jsme rozdali roušky. Otevřeli jsme rovněž stanové městečko pro lidi bez domova. Poradny pro lidi v nouzi, pro migranty a pro oběti domácího násilí fungují telefonicky a online. Nově jsme pro potřebné zřídili krizovou linku sociální pomoci pro Prahu a Středočeský kraj (737 280 635, která funguje v pracovní dny od 10 do 15 hodin). S celostátním dosahem je v non-stop v provozu například charitní Linka důvěry v Blansku (516 410 668 nebo 737 234 078). Obrátit se lze i na duchovní pomoc na telefonu, kterou poskytují kněží, řeholnice a další duchovní.  

Více informací: https://praha.charita.cz/koronavirus/

 Charita ČR vyhlašuje Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! Více informací najdete rovněž na stránkách Arcidiecézní charity Praha