Arcidiecézní charita Praha: novinky z únorového Bulletinu

Netradiční Tříkrálová sbírka

Děkujeme dárcům, kteří podpořili Tříkrálovou sbírku. Ta se letos kvůli koronavirovým opatřením konala netradičně – bez tříkrálových koledníků. Vyslechnout koledu a podpořit sbírku mohli dárci na internetu. Kasičky pak byly umístěny ve výdejních okénkách restaurací, v obchodech, kostelích či na úřadech.

Pomáhejte půstem

K postní době patří již tradičně duchovně-formační akce Postní almužna. Během půstu mají (nejen) věřící lidé opět možnost návratu ke starobylé tradici – almužně. Do papírové pokladničky neboli postničky, kterou získáte v Charitě nebo ve farnosti, můžete odkládat peníze za požitky, které si během půstu odepřete. Získaný obnos pak pomůže lidem v nouzi.

Školáci z Říčan pomohli indické dívce ke vzdělání

Páťáci z říčanské základní školy Magic Hill se nedávno učili o životě v jiných částech světa. Zajímalo je, jak žijí stejně staré děti na jiných kontinentech, jak si hrají a jak se vzdělávají.

Naše kontaktní kancelář dočasně na nové adrese

Nově nás můžete navštívit v kontaktní kanceláři na adrese:
Jugoslávská 27 v Praze 2, otevřeno v pondělí, středu a čtvrtek od 8.30 do 16 hodin.

Celý bulletin najdete na webu Arcidiecézní charity Praha