Arcidiecézní charita Praha: Bulletin září 2021

Zveme vás na 29. BENEFIČNÍ KONCERT V OBECNÍM DOMĚ

Srdečně vás zveme na tradiční beneční koncert pod záštitou pražského arcibiskupa, kardinála Dominika Duky. Koncert podpoří sociální služby Arcidiecézní charity Praha.

SMETANOVA SÍŇ OBECNÍHO DOMU v Praze 1 v neděli 31. října 2021 od 19 hodin.

Vstupenky v ceně 600, 900 a 1 200 Kč je možné zakoupit již nyní na www.praha.charita.cz/akce/koncert

Jak díky vám pomáháme obětem tornáda

Na konci června zasáhlo jižní Moravu ničivé tornádo a tisíce lidí prišly o své domovy. Díky obrovské solidaritě dárců mohla rychle začít obnova.

30 let pomoci lidem s mentálním postižením

Před 30 lety průkopnická vize – integrovat lidi s postižením do života běžné
společnosti, je dnes naštěstí běžnou praxí. Domov svaté Rodiny pokračuje v naplňování vize svých zakladatelů a poskytuje láskyplné zázemí lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

První rok programu Adopce na dálku v Albánii

Pět vysokoškolaček z Albánie studovalo v uplynulém školním roce díky podpoře českých dárců. Výuka i závěrečné zkoušky byly pro ně náročné. Nevzdávají se a chtějí své studijní výsledky zlepšovat.

Celé číslo bulletinu k přečtení zde, nebo na webu Arcidiecézní charity Praha.