Arcidiecézní charita Praha: Bulletin říjen 2021

Oslavili jsme 30. výročí domova Svaté rodiny

Obyvatelé Domova sv. Rodiny, jejich rodiče a příbuzní, současní i bývalí pracovníci, dárci a místní farníci. Početný zástup lidí, kteří se společně zasadili o bezpečný a láskyplný domov pro lidi s mentálním postižením, se sešel při oslavě 30. narozenin Domova sv. Rodiny

Téměř deset tisíc dětí ve škole. Slavíme 20 let pomoci v Ugandě

Uganda byla historicky první africkou misí Arcidiecézní charity Praha. V roce 2001 zde začal pomáhat program Adopce na dálku®, který tehdy úspěšně fungoval v Indii. Za dvěma dekádami působení pražské Charity v Ugandě se ohlédneme s jejím ředitelem,
JAROSLAVEM NĚMCEM.

Pomoc nejchudším v Bělorusku

Sociálně potřebným v Bělorusku jsme poskytli další pomoc v boji s pandemií covid-19.

Skvělý způsob, jak vtáhnout děti do výuky angličtiny

Jednu z našich indických holčiček, Melitu D‘Souza, „adoptovala“ před deseti lety Základní a mateřská škola Hať u Hlučína. Nyní dívka studuje již druhý ročník předuniverzitního kurzu a doufá, že v příštím roce úspěšně složí přijímací zkoušky na bakalářské studium na obchodní škole.

Celý Bulletin s řadou dalších článků můžete najít zde.