Arcidiecézní charita Praha: Bulletin prosinec 2021

Darujte o Vánocích pomoc

Adventní období a Vánoce jsou každoročně příležitostí k obdarování našich blízkých. K tradici církve však patří pamatovat v tomto liturgickém období také na chudé a potřebné.

Tři králové přijdou

Připravujeme Tříkrálovou sbírku 2022. Koledníci chtějí opět přijít mezi lidi a předat jim své vánoční poselství a přání požehnaného nového roku. Koledu, kterou dostanou, předají prostřednictvím Charity lidem, kteří se ocitají v nouzi. Obdarovat je můžete i online do kasičky, kterou najdete na webu Tříkrálové sbírky.

Pomoc charity nemocnicím v Ugandě se rozšiřuje

Když jsme v roce 2007 zahájili provoz České nemocnice sv. Karla Lwangy v Buikwe, věřili jsme, že projekt bude úspěšný. A díky českým dárcům také je! Nemocnice je již autonomní, dávno není závislá na přítomnosti českých lékařů a českého vedení.

Sbírka na pomoc Bělorusku

Arcidiecézní charita Praha vyhlašuje sbírku na pomoc uprchlíkům na bělorusko-polských hranicích a na dalších místech Běloruska. Nemají dostatek jídla, v mrazivém počasí spí ve stanech, chybí jim léky.

Adopce na dálku® „vychovala“ další indickou lékařku

Jmenuje se Sujatha, má chudé rodiče a čtyři sourozence. O tom, že by některé z dětí chodilo do školy, nemohla být řeč. Na dívce ale všichni viděli, že má ke studiu před
poklady, a tak ji zaregistrovali do programu Adopce na dálku®. Sen se dívce začal plnit. V internátní škole získávala znalosti, vynikala ve sportu. Čím více znalostí měla, tím
byla sebevědomější a začínala mít jasno o svém budoucím povolání: lékařka, která bude zachraňovat nemocné.

O Vánocích si v ugandě dopřávají, čeho se během roku nedostává: hojnost jídla i nové oblečení

Přípravy na oslavy Štědrého dne začínají v Ugandě už v září. Rodiny opravují a zvelebují své příbytky a jejich okolí. Chudí lidé začínají šetřit každou minci a od listopadu nakupují oblečení a obuv. Vše je drahé, a tak se dostane na děti, ženy a na muže pouze, když něco zbyde.