Arcidiecézní charita Praha: Bulletin květen 2021

Indii zasáhla druhá vlna pandemie. Chystáme pomoc „adoptovaným“ dětem a rodinám

Druhá vlna pandemie koronaviru má v Indii katastrofální  následky zejména ve velkých
městech, kde se nákaza novou mutací nekontrolovatelně šíří.

Vzděláváme zdravotníky v Indii

Indie se dlouhodobě potýká s nedostatkem zdravotnického personálu. Ve vesnických oblastech, kde působí rozvojové programy pražské Charity, je přitom  vysoké procento mladých lidí, kteří dokončí pouze základní školu a zůstávají doma, pomáhají v domácnosti rodičům či pracují v zemědělství.

Voda nad zlato. Vrtáme další studny v Africe

Pitná voda je pro ně vzácností. Africké ženy a děti pro ni putují pěšky v průměru 6 kilometrů. V Ugandě, kde působí zahraniční mise Arcidiecézní charity Praha, nemá polovina populace přístup k nezávadné vodě – to je více než 21 milionů lidí, kteří jsou ohroženi chorobami přenášenými vodou.

Herečka Zuzana Bydžovská plní sny chudým dětem

Řidič, kněz, učitelka, policista nebo hudebník. I taková jsou vysněná povolání dívek a chlapců z africké Ugandy. V zemi, která se potýká s extrémní chudobou, by ovšem jejich přání pravděpodobně zůstala nevyslyšena. Nebýt pomoci Arcidiecézní charity Praha.