Arcidiecézní charita Praha: Bulletin červen 2021

V červnovném Bulletinu najdete i tyto články:

Pomáháme krajanům začít nový život

Česká kultura je součástí jejich identity. Předávali ji z generace na generaci, ačkoli žili tisíce kilometrů daleko od české vlasti. Teď se do ní vracejí. Očekávají lepší budoucnost a chtějí být české společnosti užiteční.

Pardubičtí herci pomáhají dětem z Afriky

ž 15 let podporují herci Východočeského divadla v Pardubicích děti z Ugandy. „Mohl by to být návod i pro další společnosti, které by se toho nemusely bát a jít do toho tímto kolektivním způsobem,“ vyzývá herec Petr Borovec, jeden z 80 zaměstnanců divadla, který se do Adopce na dálku zapojil.

Dárek běloruským dětem k svátku

U příležitosti Mezinárodního dne dětí vyrazily děti z progra-mu Adopce na dálku® z postavského regionu na celodenní výlet do měst Grodno a Gerviaty. 

Ocenění Blanický rytíř

Čestné ocenění „Blanický rytíř“ získala Miluše Slunečková, spoluzakladatelka Charity Vlašim a dlouholetá koordinátorka Tříkrálové sbírky na Vlašimsku a Podblanicku.

Podpoříme studium bohoslovců v Bělorusku

Arcidiecézní charita Praha roz-šířila program Adopce na dál-ku® do běloruského teologického semináře. Čeští dárci mohou nově podpořit běloruské bohoslovce v jejich studiu.

Díky závěti dárce může ugandský chlapec na VŠ

Pan František zůstane v našich srdcích a modlitbách. Patřil k těm obyčejně neobyčejným lidem, kteří nás dokáží inspirovat.

Adopce na dálku pomáhá odstraňovat dětskou práci

Připomněli jsme si Světový den proti dětské práci. Počet pracujících dětí v rozvojových zemích je stále alarmující.

Aktuální Bulletin i  předchozí čísla najdete na webu Arcidiecézní charity Praha.