Arcidiecézní charita Praha: Bulletin březen 2022

Arcidiecézní charita Praha zahajuje program Adopce Ukrajina v Česku. Je potřeba pomáhat s rozvahou

Na pomoc válečným uprchlíkům zahajujeme nový projekt Adopce Ukrajina. Po vzoru
úspěšné Adopce na dálku® budeme sociálně doprovázet konkrétní potřebné ukrajinské rodiny, které uprchly před válečným konfliktem, až do chvíle jejich návratu do bezpečné Ukrajiny nebo úplné integrace do naší společnosti.

Nové komunitní centrum pomůže ukrajinským dětem adaptovat se v nové zemi

Nové Komunitní centrum Slunečnice v pražských Dejvicích slouží ukrajinským rodinám, které uprchly před válkou. Děti s rodiči sem mohou přicházet a věnovat se volnočasovým, adaptačním a vzdělávacím aktivitám. Centrum provozuje Arcidiecézní charita Praha za podpory městské části Praha 6.

Zajišťujeme ubytování pro 150 válečných uprchlíků

Vedle odborného sociálního poradenství a materiální pomoci potřebují lidé, kteří přicházejí z válkou zasažené Ukrajiny, ubytování. Arcidiecézní charita Praha zajistila
150 lůžek v hostelech, bytech i ve svých zařízeních sociálních služeb.

Rozhovor se Světlanou Porsche o charitní pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny

Bezmála dvacet let se profesionálně věnuje pomoci cizincům žijícím v naší zemi a jejich integraci. Světlana Porsche, původem Ukrajinka, nyní koordinuje rozsáhlou pomoc tisícům válečných uprchlíků, kteří se obracejí na Arcidiecézní charitu Praha o pomoc.

Březnový Bulletin i další novinky z Arcidiecézní charity Praha najdete na webu https://praha.charita.cz/