ANO pro Evropu: Evropský manuál

ANO pro Evropu představuje poslední ze svých projektů, televizní cyklus o Evropě.

Evropský manuál je pásmo 24 pořadů informativně – vzdělávacího charakteru založené na nezaujaté diskuzi a informování o aktuálních evropských tématech. Cílem projektu je zprostředkovat divákům tuto problematiku srozumitelnou formou a přispět k potřebnému porozumění širší veřejnosti otázkám současné Evropy i úloze České republiky v ní, a to nejen během našeho předsednictví v Radě EU.

Pořad se bude vysílat od 10. května 2009 na programu ČT1 každou neděli v 17:05 hodin.

Jednotlivé díly budou věnovány např. Lisabonské smlouvě, krizi a nezaměstnanosti, společné evropské měně – Euro, vzdělávání, energetice, životnímu prostředí nebo Evropskému parlamentu.

Více informací o Evropském manuálu naleznete na www.anoproevropu.cz