AMO: Trendy Visegrádských zahraničních politik

Asociace pro mezinárodní otázky realizovala v červenci a srpnu 2019 průzkum mezi klíčovými aktéry zahraniční politiky v zemích V4. Politici, úředníci, novináři, výzkumníci či zástupci byznysu odpovídali na otázky týkající se vnímání současných zahraničněpolitických jevů i jejich očekávání do budoucna. Výsledky průzkumu přinášejí unikátní vhled do toho, jak tvůrci politiky přemýšlejí o zahraniční politice.

Více informací, záznam z prezentace a publikaci najdete na webu AMO.