AMO: newsletter

Další pravidelný newsletter je tu! Přinášíme novinky od našich analytiků a analytiček: o českém předsednictví v Radě EU, reakce zemí EU na energetickou krizi, vztah ČR a Číny, dopady Fit for 55 na české domácnosti.

Loni v létě byl Evropskou komisí představen balíček legislativních návrhů Fit for 55. Tato práce se s využitím modelu, který vypracovala partnerská organizace v rámci probíhajícího mezinárodního projektu, snaží určit dopady přijetí zmíněných částí balíčku na české domácnosti a identifikovat dostupná mitigační opatření. Důraz je přitom kladen na možnou progresivitu vzniklé ekonomické zátěže. Tato práce pak na národní úrovni doplňuje již publikované shrnutí pro státy EU.

Aktuálně v médiích

🇪🇺 Jaká témata nás čekají v předsednictví ČR v Radě EU? A jak se k EU staví Češi? K analýze na Seznam Zprávy se vyjadřoval analytik Ondřej Mocek: „Nastupujeme do období, které je dynamické tou krizí. Předsednictví to určitě ovlivní a bude na předsednickém státu, aby to koordinoval. Ať už se bude dít cokoliv, jestli bude pokračovat válečný konflikt, nebo bude docházet k příměřím, v každém případě určitě bude potřeba řešit nějakou pomoc Ukrajině, ať už vojenskou, ekonomickou, nebo humanitární.“

🇨🇳 Opustí ČR čínskou iniciativu 16+1? Odchod již podpořil zahraniční výbor Poslanecké sněmovny a teď ho promýšlí vláda. „Prvním důvodem, proč platforma vznikla, je, že Čína chtěla proniknout do EU a tohle pro ni byla zadní vrátka. Nejsme to jen my, celý region střední a východní Evropy je pro Čínu politicky zajímavý právě proto, že jsme součástí větších uskupení, jako jsou EU a NATO,“ komentovala Ivana Karásková pro Seznam Zprávy.

🇷🇺 Rozhovor s analytikem Pavlem Havlíčkem o zdraví a nemoci Vladimira Putina: „Rusko je státem autoritářským, který je postaven na kultu vůdce. Rusko se skutečně vrací do své historie osobností, jakými byl Stalin a další. Přežití jeho režimu je s jeho osobou přímo spojeno, tohle je tedy opravdu strašně důležité.“ Celý rozhovor najdete na Blesk.cz.

 🇺🇦 Proč se západní země bojí vítězství Ukrajiny? „Debata o tom, jak zachránit tvář diktátora Putina, jen ilustruje odlišnosti, které panují mezi východní a západní částí Evropské unie. Protože pokud tohle řeknete někomu v Pobaltí, Polsku nebo dnes i v Česku, bude na vás nahlížet jako na blázna,“ myslí si analytik Pavel Havlíček a komentuje na Hospodářských novinách.

🌱 Jak jednotlivé evropské země reagovaly na energetickou krizi? Na to se snaží odpovědět nový briefing paper pěti think tanků, kerý analyzuje přístup šesti členských států. Analytička z Klimatýmu Romana Březovská vypracovala část k České republice. V paperu najdete také případ Francie, Itálie, Německa, Španělska a Švédska.

📢 Dovolujeme si Vás pozvat na cyklus šesti webinářů zaměřených na témata důležitá pro úspěšné začlenění dětí cizinců do školního kolektivu, určené pro vedení školy, učitele, vychovatele ŠD, ŠK a dětských skupin, pedagogy volného času, školní psychology i speciální pedagogy. Webináře budou probíhat online na platformě ZOOM v termínu 6. – 16. června 2022 a je nezbytné se dopředu zaregistrovat. Lze se zaregistrovat na jednotlivé semináře, nebo celý cyklus.

Program   a registrace

Zveme Vás: Expertní kulatý stůl Genderová (ne)rovnost v českých klimatických politikách

Zveme Vás na uzavřený expertní stůl, v rámci kterého Romana Březovská a Adéla Syslová představíme nový policy paper “Genderová (ne)rovnost v českých klimatických politikách: propojování opatření v době zelené a společenské transformace”. Následně proběhne debata, během které uvítáme Váš vhled do problematiky.

V rámci kulatého stolu se dotkneme i těchto otázek:

  • Jak na základě Vaší zkušenosti provázat politiky zaměřené na klima a genderovou rovnost na národní úrovni a za hranicemi státu?
  • Které příklady klimatických a genderových politik ze zahraničí nás mohou inspirovat?
  • Jak mohou politiky v oblasti klimatu nezamýšleně prohlubovat genderové nerovnosti? Máte vlastní zkušenost z oblasti, které se věnujete?
  • Proč v Česku nevznikají nové nástroje a postupy, které by umožnily řešit vzájemně se prolínající výzvy spojené s genderovou a klimatickou problematikou? A co s tím?

Celý newsletter čtěte zde