AMO: léto ve znamení boje o právní stát

Zahraniční politika jako tradiční silná stránka České republiky: Východní partnerství a západní Balkán

Jaký je úspěšný recept na české předsednictví Radě EU? Jaké jsou naše silné a naopak slabé stránky? Jakých příležitostí by Česká republika měla během svých šesti měsíců využít a jakou roli bude hrát tzv. Východní partnerství? „Právě Východní partnerství a integrace západního Balkánu do evropských struktur jsou takovými příležitostmi, jak předsednictví nejen zvládnout, ale dát mu i nějakou zapamatovatelnou stopu a myšlenku do nové dekády evropské politiky,“ píše analytik Pavel Havlíček ve článku pro Ústav mezinárodních vztahů.

The Rule of Law in the Eastern Partnership

V rámci zapojení AMO do sítě think tanků Východního partnerství bylo naším velkým potěšením spolupracovat s DGAP v přípravě podkladového materiálu pro diskuzi nad budoucím evropským přístupem vůči právnímu státu v zemích Východního partnerství, konkrétně na Ukrajině, Gruzii, Moldavsku a Arménii. Výsledkem této spolupráce se stal následující vstupní dokument vypracování na základě konzultací ve zmíněných čtyřech východoevropských zemích.

V dokumentu se Pavel Havlíček pokusil zachytit skutečnou podstatu problému v oblasti vlády práva, zanalyzovat situaci v jednotlivých zemích, nastínit možná řešení, ale co je nejdůležitější, dát konkrétní doporučení Evropské komisi a dalším evropským aktérům, jak se do této komplikovaná debaty efektivněji zapojit.

Záznam debaty: Women in Media

Nestihli jste naši debatu „Women in Media“? Nevadí! Zpříjemněte si víkend a podívejte se na záznam! Řeč byla nejen o tom, proč je ve veřejném prostoru stále málo žen nebo o tom, jaké rozdíly v zasoupení žen a mužů jsou v jednotivých zemích EU, ale také o tom, proč je genderová nerovnost stále tak aktuální téma.

Články a komentáře v médiích

Bankéř Viktar Babaryka a nejvážnější kandidát na prezidenta Běloruska, který mohl konkurovat Lukašenkovi, jde na 14 let do vězení. Kým je, proč by měl šanci na vítězství a co by to znamenalo pro mezinárodní politiku, to vysvětluje analytička Tereza Soušková na iROZHLAS.cz. „Babaryka nebyl známý člověk, měl ale potenciál oslovit i ty, kteří nejsou vysloveně nastavení opozičně. Nemyslím tím mladší generaci, která se účastní protestních akcí a je sama velmi aktivní. Babaryka sám říkal, že chce spojovat nejrůznější skupiny obyvatelstva a být kandidátem pro všechny. A to v určitý moment také naplňoval.“

Pandemie koronaviru zasáhla Itálii jako první zemi v Evropě. I proto se čínské snahy o manipulaci narativu o původu a vypuknutí nemoci soustředily právě na ni. Základy, které efektivní manipulaci narativů umožnily, byly položeny již dříve dohodami s mediálními organizacemi na základě Nové Hedvábné stezky. Co se Číně do této doby v Itálii povedlo? To shrnuje Lucia Gragnani, stážistka projektu MapInfluence.

Ještě na začátku týdne se mnoho českých turistů těšilo na dovolenou v Tunisku. Pandemická situace se tam ale natolik zhoršila, že české ministerstvo zdravotnictví důrazně nedoporučuje cesty do této destinace. Analytička Tereza Jermanová v komentáři pro iROZHLAS.cz uvádí, v jaké situaci se Tunisko momentálně nachází a jak pandemii zvládá tuniská vláda