AMO: Jak se daří české diplomacii?

Jako každý rok jsme připravili infografiku s informacemi o českých velvyslancích a velvyslankyních k příležitosti zahájení porady velvyslanců. Kvůli komplikacím spojeným s pandemií covid-19 se koná online a nikoli jako obvykle po roce, ale po více než 16-měsíční přestávce.

Ve spojitosti se sporem mezi Arménií a Ázerbájdžánem o Náhorní Karabach kolují českým mediálním prostorem narativy, které zkreslují probíhající debaty. Analytička Tereza Soušková se rozhodla vytvořit přehled těchto narativů a uvést je na pravou míru na StopFake.org.

„Musíme změnit strategii vůči ruským represím a brutalitě probíhající v Rusku i mimo něj. Příležitostí ke změně je nová administrativa Spojených států,“ píše analytik Pavel Havlíček na Euractiv.com. Podle něj Putinův režim definitivně likviduje všechny opoziční hlasy a omezuje kontakt se Západem.

V rámci projektu Budoucnost české zahraniční politiky se ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung uskutečnilo několik workshopů k dílčím oblastem zahraniční politiky, jako je např. politika lidských práv a problematika vývozu zbraní, transatlantické vztahy nebo nadcházející české předsednictví v Radě EU. Do projektu se doposud zapojilo přes 40 účastnic a účastníků z akademie, neziskového sektoru, médií a státní správy. Jaké jsou jejich názory na mezinárodní výzvy? Jak by měla vypadat politika České republiky? Představujeme Vám rozhovory k vybraným mezinárodním otázkám s několika z nich, které vedla novinářka Helena Truchlá.

Tým regionálních expertů z ČR, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska a Slovenska shrnul probíhající debaty o působení firmy Huawei ve jmenovaných státech. Nová publikace platformy CHOICE vysvětluje zapojení firmy Huawei do zavádění sítí 5G a s tím spojená bezpečnostní rizika, zejména v oblasti střední a východní Evropy. Také analyzuje diplomacii Spojených států a vnitroevropské debaty. 

Jak se můžeme poučit z čínských pokusů o ovládnutí médií v Africe a Evropě? Může pomoct větší důraz na výuku mediální gramotnosti? Zúčastněte se diskuzního panelu, který organizuje Konrad-Adenauer-Stiftung a Mercator Institute for China Studies 28.1. ve 14 hodin. Vystoupí zde mimo jiné i analytička Ivana Karásková.