AMO: pozvánky

Trendy visegrádských zahraničních politik

Co si myslí o české zahraniční politice lidé, kteří ji vytvářejí a ovlivňují? Shoduje se jejich postoj s postojem kolegů v ostatních zemích V4? Měli bychom upustit od sankcí vůči Rusku? Představuje Čína hrozbu? Jak se proměnilo vnímání Spojeného království s blížícím se datem jeho plánovaného vystoupení z Evropské unie? Jaký převládá názor na budoucí směřování EU? Je spolupráce v rámci Visegrádské skupiny považována za výhodnou? Je Visegrád v Bruselu jednotným a vlivným aktérem?Na tyto a další otázky se zaměřil průzkum realizovaný AMO v červenci a srpnu 2019. Klíčoví aktéři zahraniční politiky v zemích V4 (politici, úředníci, novináři, výzkumníci či zástupci byznysu) odpovídali na otázky týkající se vnímání současných zahraničněpolitických jevů i jejich očekávání do budoucna. Výsledky, které budou v rámci debaty představeny, přinášejí unikátní vhled do toho, jak tvůrci politiky přemýšlejí o zahraniční politice. Následná debata se zaměří na zahraniční politiku ČR i ostatních zemí V4.

Akce se koná 22. října od 18:00 ve Sněmovní 7.

Pozvání přijali: 
Anita Grmelová – MZV
Václav Hampl – Senát ČR
Martin Ehl – Hospodářské noviny
V případě zájmu se prosím registrujte zde. Sledujte podrobnosti na našem Facebooku, nebo webu.

V obraze v každém věku – přednášky nejen pro seniory

Asociace pro  mezinárodní otázky na přelomu října a listopadu uspořádá ve spolupráci s Městskou částí Praha 1 sérii přednášek na aktuální témata spojená s mezinárodním děním a českou zahraniční politikou.

24.10. 13:30 – 15:00

Nejnovější dění na Blízkém východě (Matěj Denk)

Zajímá vás zahraniční politika? Chcete se dozvědět více o dění na Blízkém východě? O aktuálním vývoji i historických souvislostech bude hovořit Matěj Denk z Asociace pro mezinárodní otázky. Proč trvá válka v Sýrii tak dlouho? Jaké jsou strany konfliktu? Je naděje na mír? Jak se k tamním státům staví Česká republika? Jaká její její dlouhodobá strategie v regionu?

Přijďte, ptejte se, diskutujte.

Více informací na webu AMO.

Dále připravujeme tyto přednášky:

29.10. 10:00 – 11:30

Růst Číny – důvod k obavám? (Václav Kopecký)

7.11. 14:00 – 15:30

Co nám přinese Brexit? (Kryštof Kruliš)

14.11. 16:00 – 17:30

Česká bezpečnost – výzvy a možnosti české obranné politiky (Jakub Kufčák)

20.11. 10:00 – 11:30
Hodnoty právního státu a poslední vývoj v Maďarsku a Polsku (Pavlína Janebová)

27.11. 10:00 – 11:30

Visegrádská spolupráce a její aktuální role v české politice (Vít Dostál)  

Vstup je zdarma. Drobné občerstvení zajištěno.