Amnesty představuje svou strategii a výzkum týkající se otázek práv sexuálních pracovníků

„U sexuálních pracovníků existuje zvýšené riziko porušování celé řady lidských práv, včetně znásilnění, násilností, vydírání a diskriminace. Až příliš často je jim odpírána či jen v malé míře přiznána zákonná ochrana nebo jakákoli náprava bezpráví,“ sdělila Tawanda Mutasahová, ředitelka oddělení Práva a politiky v Amnesty International.

„Naše strategie naznačuje vládám, jak je důležité, aby se zasadily o větší ochranu sexuálních pracovníků. Naše výzkumy přináší jejich svědectví a popis každodenních situací, kterým čelí.“

Strategie

Strategie Amnesty International je výsledkem více než dvouletých rozsáhlých celosvětově vedených konzultací, uvážlivých přezkoumání věcných důkazů i mezinárodních standardů v oblasti lidských práv a v neposlední řadě výzkumů vedených přímo v terénu.

Její formální přijetí a zveřejnění je v souladu s demokraticky učiněným rozhodnutím globálního hnutí Amnesty International ze srpna 2015.Strategie Amnesty International počítá s několika výzvami vládám, včetně požadavků, které by měly zajistit ochranu před ubližováním, vykořisťováním a donucováním; spolupráci se sexuálními pracovníky na tvorbě zákonů, které ovlivní jejich životy a bezpečí; ukončení diskriminace, přístup ke vzdělání a možnost volby zaměstnání pro všechny.

Strategie doporučuje dekriminalizaci konsenzuální (na shodě založené) sexuální práce a úpravu zákonů, které zakazují napojené aktivity, jako jsou zákazy placení za sex, vyžadování nebo organizování sexuální práce. Tento požadavek je založen na evidenci, která dokazuje, že tyto zákony poskytují násilníkům beztrestnost a bývají příčinou většího nebezpečí prostitutů a prostitutek, kteří ze strachu před penalizací kriminální zločin policii vůbec nenahlásí. Zákony týkající se sexuální práce by měly spíše cílit na ochranu před zneužíváním a násilím, než se pokoušet o zákaz všech typů sexuální práce a pokutovat sexuální pracovníky.

Tato politika staví Amnesty International do pozice obhájce názoru, že nucené práce, sexuální zneužívání dětí a obchodování s lidmi patří mezi nejhroznější způsoby porušování lidských práv a vyžadují tak společný postup. Na základě mezinárodního práva musí ve všech státech dojít k jejich kriminalizaci.

„Požadujeme změnu zákonů tak, aby sexuálním pracovníkům zajistily větší bezpečí a zlepšily jejich komunikaci s policií v okamžiku, kdy se jedná o otázku zneužívání. Požadujeme, aby vlády zajistily, že nikdo nebude nucen k sexu za peníze, nebo že každý bude moci tuto práci dle svého rozhodnutí kdykoli opustit,“ řekla Tawanda Mutasahová.

Výzkum

Rozsáhlý výzkum zahrnující čtyři rozličně geograficky zaměřené zprávy, které jsou dnes rovněž publikovány, ukazuje, že sexuální pracovníci jsou často předmětem strašného porušování lidských práv. Mimo jiné se tak děje i díky kriminalizaci, která je ještě více vystavuje nebezpečí, staví je na okraj společnosti a brání jim vyhledat ochranu před násilím, případně i právní a sociální služby.

„Prostituti a prostitutky nám vyprávěli, jak kriminalizace umožňuje policii pronásledovat je a upozaďuje jejich stížnosti a bezpečnost,“ řekla Tawanda Mutasahová.

Spíše než ochranu sexuálních pracovníků před násilím a zločiny, podporují zákony úředníky v mnoha zemích v zakazování sexuální práce skrze dohled, obtěžování a razie.

Výzkum podniknutý Amnesty International dokládá, že se sexuálním pracovníkům často nedostává žádné či jen velmi malé ochrany před zneužíváním či zákonné nápravy bezpráví, a to dokonce i v zemích, ve kterých je samotný sex za peníze legální.

Více o strategii a tematických zprávách zde.

Přílohy