Třetí kulatý stůl o prioritách české zahraniční politiky

Kdy: 24.11. 2010 od 19. hodin

Kde: HUB Praha, Drtinova 10, Praha 5

Registrujte se prosím na . Vstup zdarma.

Asijské země jako Čína nebo Vietnam svým momentálně úspěšným ekonomicko-politickým modelem nabízejí asi nejvýraznější výzvu západní „teorii demokracie“. Diktátoři a nedemokraticky zvolení vládci v zemích Asie a Afriky dnes vzhlížejí k příkladu Číny, která (alespoň do této chvíle) dokázala, že je možné dosáhnout úspěšného ekonomického rozvoje a blahobytu a přitom se vyhnout liberalizaci politického systému.

Zde je třeba se vážně zamyslet nad tím, co tento vývoj znamená pro zahraničně-politickou strategii Evropské unie a především pro implementaci jedné z hlavních priorit zahraniční politiky České republiky, kterou je podpora lidských práv, demokratizace a rozvoj občanské společnosti ve světě.

  • Můžeme si v tomto kontextu dovolit ignorovat specifický ekonomicko-politický model rozvoje v Číně a dalších asijských zemích, který představuje přímou výzvu euroamerickému důrazu na oslabování role státu fungujícího na liberálně-demokratických principech?
  • Neměli by relevantní čeští představitelé zvážit změnu metod a nástrojů zahraniční politiky České repuliky, kterými by bylo možné efektivněji podporovat proces demokratizace ve světě?
  • Do jaké míry má vůbec celkově Česká repulika usilovat o prosazování těchto svých zahraničně-politických priorit a aplikovat svou specifickou transformační zkušenost na jiné země, které prošly zcela odlišným historickým vývojem?

Hosté

  • zástupce MZV
  • Marie Peřinová – Vedoucí Barmských projektů, Člověk v tísni, o.p.s.
  • Doc. PhDr. Blanka Knotková, PhD – FHS UK, Katedra Genderových Studií, Karlova Univerzita
  • Dr. Ni Ketut Pande Dewi Jayanti – Institute for Peace and Democracy, Udayana University, Bali, Indonésie

Moderátor a odborný garant

Dr. Daniel Novotný – Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)


Více informací na stránkách projektu.

Přílohy