20. výroční konference Forum 2000

Odvaha převzít odpovědnost

20. konference Forum 2000
16.-19. října 2016, Praha a další středoevropská města

Život a dílo Václava Havla, intelektuála, spisovatele, dramatika, politického vězně, obhájce lidských práv a prezidenta republiky je strhujícím příkladem převzetí osobní zodpovědnosti za stav věcí veřejných a stav světa jako celku. Zdá se však, že dnešní demokratické vlády v tomto směru čelí závažným problémům. Světoví lídři se potýkají s nedostatkem vize, odvahy rozhodovat či převzít na sebe odpovědnost. Jsou současné demokratické systémy schopné generovat skutečné politické osobnosti? Je rostoucí autoritářství ve světě důsledkem slabosti demokracií? Kdo jsou lídři budoucnosti a kde jsou dnes osobnosti, jako byli Havel, Churchill nebo Mandela?

Tematické okruhy
1. Nedostatky demokratického leadershipu
2. Výzvy pro demokracii
3. Havel
4. 20 let Fora 2000: Svět a jeho současné problémy
5. Mezináboženský dialog

Registrace bude zahájena 1. srpna 2016 a bude možná pouze online.

Chcete se zapojit? Kontaktujte nás na adrese