15. konference Forum 2000 se zaměří na vztah vlády práva a demokracie


Ve dnech 9. až 11. října 2011 proběhne v Praze tradičně pod záštitou Václava Havla patnáctá výroční konference Forum 2000. Letošní konference se zaměří na vztah vlády práva a demokracie a účastníci budou diskutovat široký okruh otázek, problémů a výzev, které jsou spjaté s tímto tématem.


Nakolik nedostatky ve fungování právního státu podkopávají demokracii? Jaký je vztah mezi vládou práva a individuální svobodou? Kde jsou limity státní suverenity a kdy má mezinárodní společenství právo na humanitární intervenci a odpovědnost chránit obyvatelstvo daného státu před vlastní vládou? Mezi dalšími tématy konference bude také problematika korupce a organizovaného zločinu.


Diskusí o klíčových problémech, kterým čelí naše civilizace, se zúčastní desítky významných světových osobností z řad bývalých i současných politiků, vědců, náboženských představitelů, podnikatelů a zástupců občanské společnosti. Mezi delegáty, kteří potvrdili svou účast, jsou například bývalá hlavní žalobkyně Mezinárodních trestních tribunálů pro bývalou Jugoslávii a pro Rwandu Carla del Ponte, profesor a nositel Nobelovy ceny za ekonomii Joseph Stiglitz, prezident Východního Timoru a nositel Nobelovy ceny míru José Ramos-Horta, zvláštní poradce pro prevenci genocidy Organizace spojených národů Francis Deng, bývalý ministr zahraničních věcí Austrálie Gareth Evans, francouzský sociolog Gilles Kepel, šéfredaktor polského deníku Gazeta Wyborcza Adam Michnik, bývalý prezident Nigérie Olusegun Obasanjo a bývalá rakouská ministryně zahraničních věcí Ursula Plassnik.


Konference je po předchozí registraci otevřená pro veřejnost a každý rok se jí účastní více než 3.000 pozorovatelů, mezi nimiž jsou především zástupci vlády, akademici, představitelé občanské společnosti, podnikatelé a studenti. Zároveň nabízíme možnost zúčastnit se konference v roli pozorovatele „premium observer“, finančně podpořit aktivity Nadace Forum 2000 a získat výjimečnou příležitost setkat se se světovými osobnostmi, které na konferenci vystoupí.


Více informací o konferenci, delegátech a možnosti účasti v roli pozorovatele naleznete zde.

Přílohy