TOP 5 říjnových událostí v Bělorusku

1. Záhadná smrt vojáka

Dne 3. října byl nalezen oběšený, se svázanýma nohama a tílkem na hlavě mladý voják A. Korzič ve vojenské jednotce u Barysova. Zpráva o smrti mladého vojína byla zveřejněna až sedm dní poté a vyvolala bouřlivou reakci občanů. Na veřejnost se dostávají informace o hrůzných praktikách ze strany nadřízených jako je šikana, brutální zacházení aj. Na základě této události zahájili homelští obránci lidských práv kampaň za odstoupení ministra obrany Běloruska A.Raukova. Nyní ji již podepsalo více jak 11 632 lidí. Ke kampani je možné se připojit zde. Zároveň začalo občanské sdružení “Právní iniciativa” monitorovat situaci v běloruské armádě prostřednictvím online formuláře, který je možné vyplnit zde
Více >>

2. Týden proti trestu smrti

 Od 5. do 10. října probíhal v Bělorusku týden proti trestku smrti. První takový týden zorganizovala “Vjasna” v roce 2013. Cílem týdne informačních aktivit, které probíhaly v Minsku a dalších běloruských městech, bylo “Trest smrti – to je minulost”. Dne 10. října, ve Světový den proti trestu smrti, ochránci lidských práv společně s dobrovolníky vyšli do ulic, aby rozdávali letáky “Šest argumentů proti trestu smrti”,  v nichž poukazovali na nesmyslnost a absurdnost tohoto trestu. Čtyři hrodenští obránci lidských práv, kteří se podíleli na distribuci letáků, byly 18.10. informováni policií, že jejich aktivita se nyní vyšetřuje a dva z nich byli předvoláni na policii. Zatím však nebyli z ničeho obviněni. Od vyhlášení nezávislosti země bylo zastřeleno již 336 lidí. 
Více >>

3. EU a OSN zprávy k lidským právům 

V pondělí 16. října EU přijala výroční zprávu o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2016.  Dle zprávy nedošlo v Bělorusku ke zlepšení v oblasti lidských práv v průběhu roku 2016 – nejsou dodržovány základní svobody, nebyla zřízena nezávislá instituce pro lidská práva aj. Co se otázky trestu smrti týče, zpráva píše, že vládní představitelé souhlasili se zahájením debaty na toto téma, byly zorganizovány dvě konference a vedly se bilaterální rozhovory, zatím však bez úspěchu. Zpráva zde. V tomto měsíci zveřejnil také Miklós Hareszti, zvláštní zpravodaj pro lidská práva při OSN, zprávu o situaci v oblasti lidských práv v zemi. Dle něj se “v tomto roce země vrátila k tlaku na ty, kteří kritizují státní politiku”. Více zde.
Více >>

4. Pochod naštvaných Bělorusů 2.0

Pod tímto heslem se v sobotu 21. října odpoledne v Minsku uskutečnila protestní akce, jejímž iniciátorem byl opoziční politik Mikalaj Statkeviče. Zúčastnilo se jí okolo 200 lidí. Tématy pochodu byly: problém šikany v běloruské armádě, zrušení výnosu prezidenta č. 3, nízká úroveň života. Ještě před zahájením bylo zadrženo v regionech několik aktivistů, kteří se na akci chystali a po jejím ukončení byli zadrženi dva lidé: aktivista “Evropského Bělorusku” A.Černjak a O.Nikolajčik aktivistka a režisérka. V souvislosti s touto akci byl na začátku listopadu odsouzen Uladzimir Njakljajev, opoziční lídr na 10 dní odnětí svobody za to, že vyzýval lidi k účasti na “pochodu”  ač  neorganizoval a ani se ho neúčastnil. Akce se obešla bez brutálního zásahu policie. 
Více >>

5. 4. Běloruské fórum pro lidská práva

Ve dnech 19.-21. října se ve Vilniusu uskutečnilo 4. Běloruské fórum pro lidská práva, na němž se přibližně 140 představitelů 29 běloruských organizací činných v oblasti lidských práv, zahraničních partnerů a mezinárodních organizací zaměřených na lidská práva sešlo, aby vyhodnotilo situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku, další možnosti spolupráce a vyměnili si zkušenosti. Zároveň byla přijata rezoluce, v níž se hodnotí vývoj situace v zemi od předchozího fóra, které se uskutečnilo v roce 2013. Je zdůrazněno především to, že nebyl zrušen trest smrti, nebyla zřízena nezávislá instituce hájící lidská práva, legislativa země míří proti občanským a politickým právům. Rezoluce zároveň vyzývá běloruskou administrativu, mezinárodní společenství a obránce lidských práv k přijetí kroků vedoucích ke zlepšení situace v Bělorusku v oblasti lidských práv.
Více >>