Bulletin lidských práv

Obsah: zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě, studentská soutěž Elevator, zničení Kachovské přehrady, Sanchez proti Francii, Maymulakhin a Markiv proti Ukrajině, špatné zacházení s vězenkyní ve Věznici Světlá nad Sázavou, pnutí na severu Kosova