DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv

V roce 2008 vznikla nezávislá platforma DEMAS, ve které se sdružilo 11 českých nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokratizace, lidských práv a občanské společnosti v ČR i v zahraničí.


Pozvánka na veřejnou akci

Asociace pro mezinárodní otázky zve na přednášku Richarda Manninga na téma WHAT’S THE FUTURE OF INTERNATIONAL AID?