DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv

V roce 2008 vznikla nezávislá platforma DEMAS, ve které se sdružilo 11 českých nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokratizace, lidských práv a občanské společnosti v ČR i v zahraničí.


Pozvánka na veřejnou akci

AMO zve na mezinárodní seminář na téma CZECH-MALAYSIAN RELATIONS AT 40:
FORGING STRONGER TIES IN THE ERA OF EU ASEAN REGIONALISM.