Prohlášení a stanoviska

 • Dopis DEMAS k dokumentu “Základní rámec občanského vzdělávání v ČR” –  
  V návaznosti na projednání dokumentu „Základní rámec občanského vzdělávání v ČR“, zaslal DEMAS otevřený dopis Ministrovi pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Janu Chvojkovi. DEMAS v dopisu navrhnul zvážení aktuální podoby Základního rámce a jeho předložení Vládě ČR v září letošního roku. DEMAS považuje za podstatné, aby na konci července teprve zahájená debata s odbornou veřejností pokračovala a nabízí do ní své dlouholeté zkušenosti z praxe.
 • Dopis DEMAS v reakci na stav občanské společnosti v Maďarsku – V reakci na zhoršující se stav občanské společnosti v Maďarsku a přijetí zákona o organizacích podporovaných ze zahraničí, zaslal DEMAS otevřený dopis Ministru zahraničních věcí ČR, Lubomirovi Zaorálkovi. DEMAS v dopisu vyzývá ministra k apelu na jeho maďarského kolegu, ministra zahraničních věcí a obchodu Maďarska Pétera Szijjártó, ve věci alarmující situace maďarské občanské společnosti. 
 • Dopis mezinárodních organizací v reakci na Summit EU a Číny – DEMAS se připojil ke společnému dopisu mezinárodních nevládních organizací, který reaguje na  blížící se Summit Evropské unie a Číny, který se uskuteční v Bruselu 2. června 2017.
 • Stanovisko DEMAS k otevřenému dopisu o vztazích ČR a Číny – DEMAS vydal stanovisko v reakci na otevřený dopis prezidenta, premiéra a předsedů obou komor parlamentu o vztazích ČR a Číny, kterým reagovali na přijetí Jeho Svatosti dalajlámy některými vládními činiteli.
 • Dopis HRDN předsedovi EP M. Schulzovi – DEMAS se připojil ke společnému dopisu členských organizací bruselského networku HRDN, který byl adresován předsedovi Evropského parlamentu M. Schulzovi a v němž HRDN přivítalo rozhodnutí EP začlenit problematiku porušování lidských práv, demokracie a role práva do svých debat.
  Stanovisko naleznete v příloze.
 • DEMAS supports HRDN’s statement – Human Rights and Democracy Network (HRDN) reaction to the Council Conclusions on the action plan on human rights and democracy 2015 – 2019.
 • Stanovisko k dvouletému výročí strategického rámce EU pro oblast lidských právDEMAS se prostřednictvím bruselského Human Righrs and Democracy Network připojil k podpisu stanoviska mapujícího dva roky od vyhlášení strategického rámce Evropské unie pro oblast lidských práv.