Prohlášení a stanoviska

  • Stanovisko DEMAS k otevřenému dopisu o vztazích ČR a Číny – DEMAS vydal stanovisko v reakci na otevřený dopis prezidenta, premiéra a předsedů obou komor parlamentu o vztazích ČR a Číny, kterým reagovali na přijetí Jeho Svatosti dalajlámy některými vládními činiteli.
  • Dopis HRDN předsedovi EP M. Schulzovi – DEMAS se připojil ke společnému dopisu členských organizací bruselského networku HRDN, který byl adresován předsedovi Evropského parlamentu M. Schulzovi a v němž HRDN přivítalo rozhodnutí EP začlenit problematiku porušování lidských práv, demokracie a role práva do svých debat.
    Stanovisko naleznete v příloze.
  • DEMAS supports HRDN’s statement – Human Rights and Democracy Network (HRDN) reaction to the Council Conclusions on the action plan on human rights and democracy 2015 – 2019.
  • Stanovisko k dvouletému výročí strategického rámce EU pro oblast lidských právDEMAS se prostřednictvím bruselského Human Righrs and Democracy Network připojil k podpisu stanoviska mapujícího dva roky od vyhlášení strategického rámce Evropské unie pro oblast lidských práv.