Prohlášení a stanoviska

  • Dopis DEMAS v reakci na stav občanské společnosti v Maďarsku – V reakci na zhoršující se stav občanské společnosti v Maďarsku a přijetí zákona o organizacích podporovaných ze zahraničí, zaslal DEMAS otevřený dopis Ministru zahraničních věcí ČR, Lubomirovi Zaorálkovi. DEMAS v dopisu vyzývá ministra k apelu na jeho maďarského kolegu, ministra zahraničních věcí a obchodu Maďarska Pétera Szijjártó, ve věci alarmující situace maďarské občanské společnosti. 
  • Dopis mezinárodních organizací v reakci na Summit EU a Číny – DEMAS se připojil ke společnému dopisu mezinárodních nevládních organizací, který reaguje na  blížící se Summit Evropské unie a Číny, který se uskuteční v Bruselu 2. června 2017.
  • Stanovisko DEMAS k otevřenému dopisu o vztazích ČR a Číny – DEMAS vydal stanovisko v reakci na otevřený dopis prezidenta, premiéra a předsedů obou komor parlamentu o vztazích ČR a Číny, kterým reagovali na přijetí Jeho Svatosti dalajlámy některými vládními činiteli.
  • Dopis HRDN předsedovi EP M. Schulzovi – DEMAS se připojil ke společnému dopisu členských organizací bruselského networku HRDN, který byl adresován předsedovi Evropského parlamentu M. Schulzovi a v němž HRDN přivítalo rozhodnutí EP začlenit problematiku porušování lidských práv, demokracie a role práva do svých debat.
    Stanovisko naleznete v příloze.
  • DEMAS supports HRDN’s statement – Human Rights and Democracy Network (HRDN) reaction to the Council Conclusions on the action plan on human rights and democracy 2015 – 2019.
  • Stanovisko k dvouletému výročí strategického rámce EU pro oblast lidských právDEMAS se prostřednictvím bruselského Human Righrs and Democracy Network připojil k podpisu stanoviska mapujícího dva roky od vyhlášení strategického rámce Evropské unie pro oblast lidských práv.