Sdružení pro podporu otevřené společnosti – PASOS

Sdružení pro podporu otevřené společnosti – PASOS je sítí nezávislých think-tanků (institutů zabývajících se politologickým výzkumem a analýzou) ve střední a východní Evropě a střední Asii. Cílem je podpora a ochrana hodnot otevřené společnosti, včetně demokracie, právního státu, lidských práv, ekonomického a společenského rozvoje. PASOS podporuje úsilí think-tanků a veřejnou debatu na úrovni Evropské unie, v dalších evropských strukturách a v širším sousedství Evropy a střední Asie. V roce 2008 vydal PASOS knihu Democracy’s New Champions, unikátní studii o politice podpory demokracie zeměmi visegrádské čtyřky.

E-mail:
WWW: www.pasos.org
Telefon: +420 222 313 644