CEVRO

CEVRO bylo založeno v roce 1999 jako nezisková organizace na podporu rozvoje demokracie v České republice i ve světě. Během let CEVRO vyvinulo řadu programů politického vzdělávání, podpory demokracie a posilování role demokratických lídrů, politických stran a neziskových organizací po celém světě.

Tisíce politiků z České republiky a více jak padesáti zemí světa se zúčastnili v minulosti našich programů. Od roku 1999 jsme uspořádali stovky seminářů, konferencí, workshopů a výměnných stáží. A na základě našich zkušeností jsme v roce 2006 založili soukromou vysokou školu CEVRO Institut s mnoha bakalářskými a magisterskými programy.

Naše projekty jsou postaveny na vědomostech a zkušenostech více jak dvou set expertů spolupracujících s CEVRO a CEVRO Institutem. A také na zkušenostech z uplynulých pětadvaceti let přechodu k demokracii v zemích střední a východní Evropy.

Všechny projekty CEVRO jsou postaveny na následujících principech:

  • Svoboda a odpovědnost
  • Reprezentativní demokracie
  • Malý, ale silný stát
  • Ekonomická svoboda
  • Vláda práva
E-mail:
WWW: www.cevro.cz
Telefon: +420 224 237 769