Členové Demas

Agora Central Europe

Občanské sdružení Agora Central Europe bylo založeno v roce 1998 s cílem přispět ke zlepšení komunikace mezi místní samosprávou, státní správou a občany.

Amnesty international

Amnesty International usiluje o dodržování lidských práv na celém světě.

Arcidiecézní charita Praha

Arcidiecézní charita Praha je jedním z největších poskytovatelů sociálních služeb v Praze a Středočeském kraji. Významnou činností Arcidiecézní charity Praha je rozvojová spolupráce a humanitární pomoc.

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je think-tank působící v oblasti mezinárodních vztahů více než deset let.

CASLA Institute Prague

CASLA INSTITUTE PRAGUE byl založen v roce 2007. Nahradil organizaci “Center for Studies and Analysis for Latin America (CAS LA)”,který byl původně součástí dnes již neexistujícího Institutu Respekt.

CEELI Institute

CEELI Institut je nevládní nezisková organizace poskytující právní tréningy a vzdělávání.

Centrum pro komunitní práci (CpKP)

CpKP je nezisková organizace, která poskytuje služby všem zájemcům z veřejné správy, občanských organizací a soukromého sektoru

Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK)

Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) je nezávislá nezisková vzdělávací a kulturní organizace založená ve formě občanského sdružení v srpnu 1993 v Brně.

CEVRO

CEVRO bylo založeno v roce 1999 jako nezisková organizace na podporu rozvoje demokracie v České republice i ve světě.

Člověk v tísni

Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování demokracie a lidských práv ve světě.

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je nezisková, nepolitická a nezávislá instituce.

Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko

Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko bylo založeno v roce 2004 s cílem všestranně podporovat demokratické iniciativy a rozvoj občanské společnosti v Bělorusku.

Nadace Forum 2000

Forum 2000 založil v roce 1996 prezident Václav Havel společně s japonským filantropem Yohei Sasakawou a nositelem Nobelovy ceny míru Elie Wieselem.

Sdružení pro podporu otevřené společnosti – PASOS

Sdružení pro podporu otevřené společnosti – PASOS je sítí nezávislých think-tanků (institutů zabývajících se politologickým výzkumem a analýzou) ve střední a východní Evropě a střední Asii.

Transitions

Transitions je občanské sdružení, jehož hlavním cílem je napomáhat rozvoji nezávislé žurnalistiky v 29 postkonfliktních transformačních, převážně postkomunistických, zemích.

Comments are closed.